l'as v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'as v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

as <pl as> [ɑs] SAMOST m

AS [aɛs] SAMOST ž

2. AS abbr → association sportive

5. avoir:

6. avoir (éprouver moralement):

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za l'as v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'as v slovarju PONS

Prevodi za l'as v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

as1 [a] GLAG

as indic prés de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

as2 [ɑs] SAMOST m (champion)

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Prevodi za l'as v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

l'as Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

l'as iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文