drain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.drain off GLAG [Brit dreɪn -, Am dreɪn -], drain out GLAG (drain [sth] off, drain off [sth])

Prevodi za drain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drain v slovarju PONS

Prevodi za drain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za drain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

drain iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文