gorge v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gorge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gorge [ɡɔʀʒ] SAMOST ž

1. gorge ANAT:

tenir qn à la gorge lit
tenir qn à la gorge fig

glej tudi couteau

couteau <pl couteaux> [kuto] SAMOST m

II.se gorger GLAG povr

coupe-gorge <pl coupe-gorge, coupe-gorges> [kupɡɔʀʒ] SAMOST m

rouge-gorge <pl rouges-gorges> [ʀuʒɡɔʀʒ] SAMOST m

soutien-gorge <pl soutiens-gorge> [sutjɛ̃ɡɔʀʒ] SAMOST m

gorge-de-pigeon [ɡɔʀʒdəpiʒɔ̃] PRID inv

Prevodi za gorge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gorge v slovarju PONS

Prevodi za gorge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gorge [gɔʀʒ] SAMOST ž

gorgé(e) [gɔʀʒe] PRID

gorger [gɔʀʒe] GLAG povr soutenu (se gaver)

soutien-gorge <soutiens-gorge(s)> [sutjɛ̃gɔʀʒ] SAMOST m

coupe-gorge <coupe-gorge(s)> [kupgɔʀʒ] SAMOST m

rouge-gorge <rouges-gorges> [ʀuʒgɔʀʒ] SAMOST m

Prevodi za gorge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gorge Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

gorge iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文