question v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za question v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

question [kɛstjɔ̃] SAMOST ž

1. question (interrogation):

2. question:

Individual translation pairs

Prevodi za question v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

question v slovarju PONS

Prevodi za question v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

question [kɛstjɔ̃] SAMOST ž

question-piège <questions-pièges> [kɛstjɔ̃pjɛʒ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za question v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

question Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文