pose v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pose [poz] SAMOST ž

glej tudi poser

1. poser (mettre):

3. poser (établir):

poser que

III.se poser GLAG povr

IV.poser [poze]

1. poser (mettre):

3. poser (établir):

poser que

III.se poser GLAG povr

IV.poser [poze]

Prevodi za pose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pose v slovarju PONS

Prevodi za pose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pose [poz] SAMOST ž

posé(e) [poze] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za pose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pose Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文