eye v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za eye v slovarju angleščina»francoščina

1. eye ANAT:

to get one's eye in Brit SPORT
‘my eye inf!’
‘mon œil!’ inf
‘eyes right/left!’ MILIT

2. eye (ogle at) inf → eye up

glej tudi eye up

red-eye [Brit, Am ˈrɛd ˌaɪ], red-eye flight SAMOST Am inf

eye v slovarju PONS

Prevodi za eye v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

to have an eye for the main chance Aus, Brit inf
to keep one's eyes in Brit SPORT
that's one in the eye for them! Brit inf

eye Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文