middle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za middle v slovarju angleščina»francoščina

middle-aged [Brit mɪdəlˈeɪdʒd, Am ˌmɪdl ˈeɪdʒd] PRID

middle v slovarju PONS

Prevodi za middle v slovarju angleščina»francoščina

middle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文