l'après-midi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'après-midi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.afternoon [Brit ɑːftəˈnuːn, Am ˌæftərˈnun] SAMOST

II.afternoon [Brit ɑːftəˈnuːn, Am ˌæftərˈnun] MEDMET a. good afternoon

profitable [Brit ˈprɒfɪtəb(ə)l, Am ˈprɑfədəb(ə)l] PRID COM

Prevodi za l'après-midi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

l'après-midi v slovarju PONS

Prevodi za l'après-midi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi out, in between

out → out of

Prevodi za l'après-midi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.après-midi [apʀɛmidi] SAMOST m o f inv

II.après-midi [apʀɛmidi] PRIS

milieu <x> [miljø] SAMOST m

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文