right v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za right v slovarju angleščina»francoščina

4. right (just claim):

3. right:

4. right (most suitable):

3. right (exactly):

5. right (completely):

I.ultra-right [Brit ˌʌltrəˈrʌɪt, Am ˌəltrəˈraɪt] SAMOST

II.ultra-right [Brit ˌʌltrəˈrʌɪt, Am ˌəltrəˈraɪt] PRID

right v slovarju PONS

Prevodi za right v slovarju angleščina»francoščina

right Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

right iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za right v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文