assis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.assis (assise) [asi, iz] GLAG pp

assis → asseoir

II.assis (assise) [asi, iz] PRID

1. assis (position):

assis! un chien)

III.assis (assise) [asi, iz] PRID

IV.assise SAMOST ž

V.assises SAMOST fpl

glej tudi asseoir, chaise

II.s'asseoir GLAG povr

1. asseoir:

do take a seat Brit

chaise [ʃɛz] SAMOST ž

chien-assis <pl chiens-assis> [ʃjɛ̃asi] SAMOST m

II.s'asseoir GLAG povr

1. asseoir:

do take a seat Brit
Individual translation pairs

Prevodi za assis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assis v slovarju PONS

Prevodi za assis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za assis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文