based v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za based v slovarju angleščina»francoščina

II.base [Brit beɪs, Am beɪs] PRID (contemptible)

broad-based [Brit ˌbrɔːdˈbeɪst, Am ˌbrɔdˈbeɪst] PRID

based v slovarju PONS

Prevodi za based v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za based v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

based Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be off base Am inf

based iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za based v slovarju francoščina»angleščina

based iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文