novel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za novel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.novel [Brit ˈnɒv(ə)l, Am ˈnɑvəl] SAMOST

II.novel [Brit ˈnɒv(ə)l, Am ˈnɑvəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za novel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

novel v slovarju PONS

Prevodi za novel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za novel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

novel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文