noir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za noir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.noir (noire) [nwaʀ] PRID

II.noir SAMOST m

III.noire SAMOST ž

IV.noir (noire) [nwaʀ]

V.noir (noire) [nwaʀ]

Noir (Noire) [nwaʀ] SAMOST m (ž)

I.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf PRID

II.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf SAMOST mf

Prevodi za noir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

noir v slovarju PONS

Prevodi za noir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

noir [nwaʀ] SAMOST m

noir(e) [nwaʀ] PRID

Noir(e) [nwaʀ] SAMOST m(ž)

I.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] SAMOST mf inf

II.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] PRID

Prevodi za noir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

noir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文