boot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za boot v slovarju angleščina»francoščina

2. boot INFOR → boot up

glej tudi boot up

I.boot up GLAG [Brit buːt -, Am but -] INFOR (boot [sth] up, boot up [sth])

boot v slovarju PONS

Prevodi za boot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za boot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

boot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文