bleu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bleu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bleu (bleue) [blø] PRID

II.bleu SAMOST m

III.bleu (bleue) [blø]

IV.bleu (bleue) [blø]

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

1. grand (de dimensions importantes):

2. grand (nombreux, abondant):

4. grand:

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

cordon-bleu <pl cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] SAMOST m

bas-bleu <pl bas-bleus> [bɑblø] SAMOST m

Prevodi za bleu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

bleu v slovarju PONS

Prevodi za bleu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bleu [blø] SAMOST m

bleu(e) [blø] PRID

gris-bleu [gʀiblø] PRID inv

cordon-bleu <cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] SAMOST m inf

Prevodi za bleu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

bleu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文