can v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za can v slovarju angleščina»francoščina

can1 <prétcond could, nég au prés cannot, can't> [Brit kan, kən, Am kæn] GLAG modal

1. can (expressing possibility):

+ subj could be inf

II.can2 <part prés canning; prét, part passé canned> [Brit kan, Am kæn] GLAG preh.

can v slovarju PONS

Prevodi za can v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi may, may

Prevodi za can v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

can Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
can I bother you for a favour? Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文