pied v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pied v slovarju francoščina»angleščina

pied [pje] SAMOST m

1. pied ANAT:

je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the arse Brit vulg sl
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the ass Am slang
à pied (gén)
être aux pieds de qn lit, fig
traîner les pieds lit, fig

Fraze:

to have it away slang

glej tudi six

sous-pied <pl sous-pieds> [supje] SAMOST m

cale-pied <pl cale-pieds> [kalpje] SAMOST m

I.plain-pied <de plain-pied> [dəplɛ̃pje] PRID

II.plain-pied <de plain-pied> [dəplɛ̃pje] PRIS

nu-pied <pl nu-pieds> [nypje] SAMOST m (sandale)

I.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf PRID

II.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf SAMOST mf

pied-d'alouette <pl pieds-d'alouette> [pjedalwɛt] SAMOST m

pied-bot <pl pieds-bots> [pjebo] SAMOST m

pied-plat <pl pieds-plats> [pjepla] SAMOST m

repose-pied <pl repose-pieds> [ʀ(ə)pozpje] SAMOST m

pied v slovarju PONS

Prevodi za pied v slovarju francoščina»angleščina

pied [pje] SAMOST m

Fraze:

contre-pied [kɔ̃tʀəpje] SAMOST m sans pl

cale-pied <cale-pieds> [kalpje] SAMOST m

chausse-pied <chausse-pieds> [ʃospje] SAMOST m

arrache-pied [aʀaʃpje] PRIS

cloche-pied [klɔʃpje]

plain-pied [plɛ̃pje] SAMOST m sans pl

I.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] SAMOST mf inf

II.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] PRID

croche-pied <croche-pieds> [kʀɔʃpje] SAMOST m

cou-de-pied <cous-de-pied> [kudpje] SAMOST m

pied Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文