comme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.comme [kɔm] PRIS

II.comme [kɔm] VEZNIK

1. comme (de même que):

2. comme (dans une comparaison):

4. comme (dans une illustration, une explication):

III.comme [kɔm]

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRIS inf

I.accoutumé (accoutumée) [akutyme] PRID (habituel)

II.comme à l'accoutumée PRIS

Prevodi za comme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comme v slovarju PONS

Prevodi za comme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.comme [kɔm] VEZNIK

II.comme [kɔm] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za comme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文