bêtes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bêtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bête [bɛt] PRID

II.bête [bɛt] SAMOST ž

III.bête [bɛt]

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

IV.bête [bɛt]

pense-bête <pl pense-bêtes> [pɑ̃sbɛt] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za bêtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bêtes v slovarju PONS

Prevodi za bêtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bêtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bêtes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文