permis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za permis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.permis (permise) [pɛʀmi, iz] GLAG pp

permis → permettre

II.permis (permise) [pɛʀmi, iz] PRID

III.permis SAMOST m

IV.permis (permise) [pɛʀmi, iz]

glej tudi permettre, Permis de conduire

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

II.se permettre GLAG povr

permettre povr:

Permis de conduire Info

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

II.se permettre GLAG povr

permettre povr:

glej tudi Conduite accompagnée, conduite

Conduite accompagnée Info

conduite [kɔ̃dɥit] SAMOST ž

Prevodi za permis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

permis v slovarju PONS

Prevodi za permis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

permis [pɛʀmi] SAMOST m

permis(e) [pɛʀmi, z] GLAG

permis part passé de permettre

glej tudi permettre

I.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG preh. impers

II.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG preh.

III.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG povr

I.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG preh. impers

II.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG preh.

III.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG povr

Prevodi za permis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

permis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

permis iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文