permit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za permit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.permit SAMOST [Brit ˈpəːmɪt, Am ˈpərmɪt]

II.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> GLAG preh. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

III.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> GLAG nepreh. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

Individual translation pairs

Prevodi za permit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

permit v slovarju PONS

Prevodi za permit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za permit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

permit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

permit iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文