parking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parking v slovarju angleščina»francoščina

parking [Brit ˈpɑːkɪŋ, Am ˈpɑrkɪŋ] SAMOST

parking v slovarju PONS

Prevodi za parking v slovarju angleščina»francoščina

parking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文