durée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za durée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

durée [dyʀe] SAMOST ž

1. durée (période):

glej tudi cent2, cent1

cent2 [sɛnt] SAMOST m

I.cent1 [sɑ̃] PRID (gén)

II.cent1 [sɑ̃] ZAIMEK

III.cent1 [sɑ̃] SAMOST m (quantité)

IV.pour cent PRID

V.cent1 [sɑ̃]

Prevodi za durée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

durée v slovarju PONS

Prevodi za durée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za durée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

durée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

durée iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文