bored v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bored v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bore → bear

glej tudi bear

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG preh.

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za bored v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
to bore [sb] stiff inf

bored v slovarju PONS

Prevodi za bored v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to be bored rigid Brit inf

Prevodi za bored v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bored Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be bored rigid Brit inf

bored iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za bored v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文