barbe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za barbe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.barbe [baʀb] PRID

II.barbe [baʀb] SAMOST m (cheval)

III.barbe [baʀb] SAMOST ž

1. barbe (d'homme):

IV.barbe [baʀb] MEDMET inf

V.barbe [baʀb]

VI.barbe [baʀb]

II.se barber GLAG povr

Barbe-bleue [baʀbəblø]

Sainte-Barbe [ʃɛ̃tbaʀb]

Prevodi za barbe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

barbe v slovarju PONS

Prevodi za barbe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

barbe [baʀb] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za barbe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

barbe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文