orders v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za orders v slovarju angleščina»francoščina

5. order (command):

8. order (correct procedure):

the order of the day MILIT, POL

glej tudi standing order, public order, postal order, money order, law and order, banker's order

I.order about GLAG [Brit ˈɔːdə -, Am ˈɔrdər -], order around GLAG (order [sb] around)

orders v slovarju PONS

Prevodi za orders v slovarju angleščina»francoščina

orders Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文