commande v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commande v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

commande [kɔmɑ̃d] SAMOST ž

II.commander à GLAG preh. obj.indir.

III.commander [kɔmɑ̃de] GLAG nepreh.

IV.se commander GLAG povr

Prevodi za commande v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commande v slovarju PONS

Prevodi za commande v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

commande [kɔmɑ̃d] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za commande v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

commande Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

remote control/-controlled

commande iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文