Holy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Holy v slovarju angleščina»francoščina

Holy v slovarju PONS

Prevodi za Holy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

holy <-ier, -iest> [ˈhəʊli, Am ˈhoʊ-] PRID a. fig

Prevodi za Holy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Holy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文