image v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za image v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

image [imaʒ] SAMOST ž

imagé (imagée) [imaʒe] PRID

Prevodi za image v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

image v slovarju PONS

Prevodi za image v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

image [imaʒ] SAMOST ž

imagé(e) [imaʒe] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za image v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

image Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文