place v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za place v slovarju angleščina»francoščina

1. place (location, position):

2. place (town, hotel etc):

glej tudi take place

place v slovarju PONS

Prevodi za place v slovarju angleščina»francoščina

polling place SAMOST Am, polling station SAMOST Brit, Aus

place Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文