location v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za location v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

location [Brit lə(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n, Am loʊˈkeɪʃ(ə)n] SAMOST

co-location [Brit ˌkəʊləʊˈkeɪʃ(ə)n, Am ˌkoʊloʊˈkeɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za location v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

location v slovarju PONS

location Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

location iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za location v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文