finding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za finding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

finding [Brit ˈfʌɪndɪŋ, Am ˈfaɪndɪŋ] SAMOST (of court, committee, research)

fact-finding [Brit ˈfaktfʌɪndɪŋ, Am ˈfækt ˌfaɪndɪŋ] PRID

I.find [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] SAMOST (discovery)

II.find <prét, part passé found> [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] GLAG preh.

III.find <prét, part passé found> [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] GLAG nepreh. LAW

IV.to find oneself <prét, part passé found> GLAG povr

I.find out GLAG [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out) (get information)

II.find out GLAG [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out [sth], find [sth] out)

III.find out GLAG [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out who/why/where etc)

Prevodi za finding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

finding v slovarju PONS

Prevodi za finding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za finding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

finding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文