essentiel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za essentiel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.essent|iel (essentielle) [esɑ̃sjɛl] PRID

II.essent|iel SAMOST m

Prevodi za essentiel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

essentiel v slovarju PONS

Prevodi za essentiel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

essentiel [esɑ̃sjɛl] SAMOST m

essentiel(le) [esɑ̃sjɛl] PRID a. PHILOS

Individual translation pairs

Prevodi za essentiel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

essentiel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文