principal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za principal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.principal [Brit ˈprɪnsɪp(ə)l, Am ˈprɪnsəpəl] SAMOST

II.principal [Brit ˈprɪnsɪp(ə)l, Am ˈprɪnsəpəl] PRID

Prevodi za principal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

principal v slovarju PONS

Prevodi za principal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za principal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

principal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文