principle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za principle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

principle [Brit ˈprɪnsɪp(ə)l, Am ˈprɪnsəpəl] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za principle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

principle v slovarju PONS

Prevodi za principle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za principle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

principle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

principle iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文