before v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za before v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.before [Brit bɪˈfɔː, Am bəˈfɔr] PREDLOG

1. before (earlier than):

III.before [Brit bɪˈfɔː, Am bəˈfɔr] PRIS (at an earlier time)

IV.before [Brit bɪˈfɔː, Am bəˈfɔr] VEZNIK

1. before (in time):

I.lay before GLAG [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay [sth] before sb)

Individual translation pairs

Prevodi za before v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

before v slovarju PONS

Prevodi za before v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za before v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

before Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文