crime v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.crime [kʀim] SAMOST m

II.crime [kʀim] SAMOST ž inf

III.crime [kʀim]

Individual translation pairs

Prevodi za crime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crime v slovarju PONS

Prevodi za crime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za crime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crime Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文