faute v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za faute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

faute [fot] SAMOST ž

glej tudi pardonner, grive, double

III.se pardonner GLAG povr

IV.pardonner [paʀdɔne]

grive [ɡʀiv] SAMOST ž

I.double [dubl] PRID

II.double [dubl] PRIS

III.double [dubl] SAMOST m

sans-faute <pl sans-faute, sans-fautes> [sɑ̃fot] SAMOST m

Prevodi za faute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faute v slovarju PONS

Prevodi za faute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

faute [fot] SAMOST ž

sans-faute [sɑ̃fot] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za faute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faute Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文