wrong v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wrong v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. wrong (incorrect):

2. wrong (reprehensible, unjust):

il n'y a pas de mal à qc

4. wrong (not as it should be):

glej tudi stick

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG preh.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za wrong v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wrong v slovarju PONS

Prevodi za wrong v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za wrong v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

wrong Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to rub sb (up Aus, Brit) the wrong way
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文