half v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za half v slovarju angleščina»francoščina

I.half <pl halves> [Brit hɑːf, Am hæf] SAMOST

4. half SPORT → half back

half full, over, asleep, drunk, cooked, dressed, eaten, hidden, understood, remembered:

not half inf!
not half bad inf

glej tudi half back

half v slovarju PONS

Prevodi za half v slovarju angleščina»francoščina

half Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

nyctalope attr vieilli
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文