taste v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za taste v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi medicine

Individual translation pairs
vineux/-euse

Prevodi za taste v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

taste v slovarju PONS

Prevodi za taste v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
fin(e)

Prevodi za taste v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

taste Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文