net v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za net v slovarju angleščina»francoščina

III.net <part prés netting; prét, part passé netted> [Brit nɛt, Am nɛt] GLAG preh.

net v slovarju PONS

Prevodi za net v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za net v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

net Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

net iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文