deal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za deal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. deal (agreement):

III.deal <prét, part passé dealt> [Brit diːl, Am dil] GLAG nepreh.

I.deal out GLAG [Brit diːl -, Am dil -] (deal out [sth], deal [sth] out)

Prevodi za deal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deal v slovarju PONS

Prevodi za deal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za deal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文