laisse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za laisse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

laisse [lɛs] SAMOST ž

1. laisser parapluie, pourboire, marge, trace:

III.se laisser GLAG povr

laisser povr:

IV.laisser [lese]

sot-l'y-laisse <pl sot-l'y-laisse> [solilɛs] SAMOST m

I.laissé-pour-compte (laissée-pour-compte) <mpl laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] PRID

II.laissé-pour-compte (laissée-pour-compte) <mpl laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] SAMOST m (ž) (personne)

III.laissé-pour-compte SAMOST m

laisser-faire <pl laisser-faire> [lesefɛʀ] SAMOST m

laisser-aller <pl laisser-aller> [leseale] SAMOST m

Prevodi za laisse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

laisse v slovarju PONS

Prevodi za laisse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

laisse [lɛs] SAMOST ž (lanière)

I.laissé-pour-compte (-ée-pour-compte) <laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] PRID (rejeté)

II.laissé-pour-compte (-ée-pour-compte) <laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ̃t] SAMOST m, f (exclu)

laisser-aller [leseale] SAMOST m inv

laisser-faire [lesefɛʀ] SAMOST m inv

Prevodi za laisse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

laisse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

laisse iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文