parce v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parce v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

parce <parce que> [paʀs(ə)k(ə)] VEZNIK

Prevodi za parce v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

parce v slovarju PONS

parce Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文