raison v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za raison v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

raison [ʀɛzɔ̃] SAMOST ž

1. raison (motif):

3. raison (rationalité):

glej tudi rime

rime [ʀim] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za raison v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

raison v slovarju PONS

Prevodi za raison v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

raison [ʀɛzɔ̃] SAMOST ž

1. raison (motif, sagesse):

Fraze:

Individual translation pairs

Prevodi za raison v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

raison Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文