believing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za believing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

I.make-believe SAMOST [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe PRID [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

Individual translation pairs

Prevodi za believing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

believing v slovarju PONS

Prevodi za believing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za believing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

believing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文