réserve v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réserve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réserve [ʀezɛʀv] SAMOST ž

1. réserve (restriction):

I.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] GLAG pp

réservé → réserver

II.réservé (réservée) [ʀezɛʀve] PRID

glej tudi réserver

II.se réserver GLAG povr

II.se réserver GLAG povr

Prevodi za réserve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réserve v slovarju PONS

Prevodi za réserve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

réserve [ʀezɛʀv] SAMOST ž

réservé(e) [ʀezɛʀve] PRID

II.réserver [ʀezɛʀve] GLAG povr (se ménager)

Prevodi za réserve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réserve Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文