morning v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za morning v slovarju angleščina»francoščina

I.morning [Brit ˈmɔːnɪŋ, Am ˈmɔrnɪŋ] SAMOST

II.morning [Brit ˈmɔːnɪŋ, Am ˈmɔrnɪŋ] MEDMET a. good morning

morning v slovarju PONS

Prevodi za morning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za morning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

morning Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文