early v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za early v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. early (sooner than usual):

3. early (in period of time):

1. early (in period of time):

Prevodi za early v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

early v slovarju PONS

Prevodi za early v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za early v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

early Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文